O nás Prenájom priestorov Autoservis Dokumenty
Profil spoločnosti
Spoločnosť HYDROCONTACT a.s. bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 16.4.1992. Pôvodná činnosť projektovanie vodohospodárskych stavieb a inžinierska činnosť bola reštrukturalizáciou zmenená na činnosti v oblasti prenájmu nebytových priestorov a autoservis.


Identifikačné a kontaktné údaje
Obchodné meno: HYDROCONTACT a.s.
Sídlo: Štúrova 18, 040 01 Košice
Zapísaný v OR: Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 226/V
IČO: 00699918
IČ DPH: SK2002048067
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Košice

Predstavenstvo spoločnosti:
Predseda: Ing. Štefan Šulek
Členovia: Ing. František Zgola, Mgr. Alojz Tereba

Dozorná rada spoločnosti:
Členovia: Ing. Božena Pavlová, Ing, Vladimír Petra, Vladislav Shklyar

Vedenie spoločnosti:
Riaditeľ: Mgr. Alojz Tereba, tel.: +421-0907 995 793, tereba@hydrocontact.sk
Vedúci autoservisu: Miroslav Dobranský, tel.: +421-0905 242 074